Välkommen till SUMO Allservice

Grävmaskiner finns av olika modeller och storlekar och kan sinsemellan variera mycket. Det finns traktorgrävare av olika storlek och en traktorgrävare är som namnet antyder en traktor med ett grävaggregat monterat baktill. Med grävmaskin menas vanligtvis en maskin bestående av ett underrede med hjul eller larvband och en överdel med motor, styrhytt och arm med skopa. Överdelen kan rotera helt runt underdelen och denna typen av maskin kallas därför ibland för rundsvängare. Dessa maskiner finns i olika utförande, med hjul eller larvband och i olika storlek från minigrävare som väger från cirka 500 kg upp till riktiga monstergrävare som väger över 90 ton. Det finns även grävmaskiner som främst används i dagbrott och som väger hundratals ton.

Grävmaskiner

De grävmaskiner man vanligtvis stöter på är mellanstora maskiner. Grävmaskiner på mellan 20–90 ton används främst för att schakta bort stora massor av jord eller sprängsten vid vägbyggen, lite mindre grävmaskiner används bland annat till att gräva ut grunder vid nybyggnationer av villor och andra fastigheter. Grävmaskiner med gummihjul används främst vid mindre underhållsarbete av vägar och i parker. Traktorgrävare används också vid mindre underhållsarbeten och är även populära hos jordbrukare för att till exempel gräva diken.

För- och nackdelar

En stor grävmaskin med larvband av stål kan vara mycket tung men är därmed även mycket stabil. En sådan maskin kan förflytta enorma massor på en dag och larvbanden gör att den tar sig fram bra över bland annat sprängsten och riskerar aldrig att få punktering. Nackdelen med denna typ av maskin är att larvbanden av stål i kombination med den höga vikten gör att den lämnar mycket djupa spår efter sig. En sådan maskin måste transporteras på lastbil för att inte förstöra vägarna. En grävmaskin med hjul förstör inte så mycket men har mindre kapacitet. Ta vi sedan en traktorgrävare har den ännu mindre kapacitet och då skopan inte kan snurra runt sin egen axel lämpar den sig bäst till att gräva diken.