Hjullastare

Hjullastare är entreprenadmaskinernas schweiziska armékniv. Det är en mycket mångsidig maskin med massvis av användningsområden och på vilken det går att montera många olika redskap. Hjullastare finns i olika storlek från små maskiner lämpliga för till exempel gatukontor eller byggnadsföretag, upp till riktiga bjässar som kan väga 50 ton eller mer och som lämpar sig bäst för att lasta stora mängder av bulkmaterial som till exempel grus, flis eller spannmål. Utrustad med timmergafflar är en hjullastare också mycket användbar på sågverk.

Mindre hjullastare

Små eller medelstora hjullastare är mycket praktiska att använda på byggen. Dels för att hantera sten och grus med hjälp av sin skopa men också för att lasta, lossa, lyfta och frakta material. En hjullastare är trots sin storlek mycket smidig tack vare dess midjestyrning, vilket gör den smidigare än en traktor. De stora hjulen gör också att en hjullastare kan ta sig fram överallt. I en tidig fas av ett bygge används hjullastare främst för att bereda marken genom att flytta stenar och sprida ut grus, men tack vare att en hjullastare också går att utrusta med pallgafflar är hjullastaren mycket användbar även i byggets senare skede. Där kan den användas för att lossa och transportera byggnadsmaterial och för att hantera containrar med byggavfall.

Hjullastare är också utmärkta vid snöröjning med hjälp av sin skopa eller med hjälp av ett speciellt plogblad. En hjullastare går också att utrusta med snöslunga. Ett gatukontor kan ha nytta av en hjullastare för snöröjning och även för sopning av gator. Vid snöröjning går det också att montera ett aggregat för sandning bak på hjullastaren. Det går också att montera aggregat för att klippa gräs och buskar vid vägkanter på en hjullastare. Så det är verkligen en allsidig maskin.

Hyra

Mindre byggföretag kanske inte har råd att äga en hjullastare och har kanske bara behov av hjullastare under kortare perioder. Då är det bättre att hyra en maskin men tänk på att föraren behöver ett förarbevis för att framföra hjullastaren.