Skyliftar

Skall du måla om ditt hus kan du antingen använda dig av en stege, hyra en byggnadsställning eller hyra en skylift. Alla dessa olika hjälpmedel har sina för och nackdelar.

Stege

Är ditt hus inte allt för stort eller allt för högt går det utmärkt att använda en stege när du målar huset. Det är smidigt, billigt och enkelt att flytta med allteftersom arbetet fortskrider. Skall du göra mer reparationer än att bara måla huset kan en byggnadsställning vara ett bättre alternativ.

Byggnadsställning

Vill du stå stadigt när du arbetar med din husfasad är en byggnadsställning ett bra alternativ. En byggnadsställning ger dig en bättre arbetsställning än den du får på en stege och det är enklare att till exempel byta fasaden eller vindskivor när du står stadigt på en byggnadsställning. En byggnadsställning ger även möjlighet för fler än en person att arbeta på samma område.

Skylift

En byggnadsställning är dock lite omständlig, det tar tid att sätta upp den och det tar tid att montera ned den. Det är heller inte alltid det går att använda en byggnadsställning utan att ta bort buskar som växer invid husväggen. En skylift är mycket smidig att använda och kombinerar stegens smidighet med byggnadsställningen stadighet och bekväma arbetsställning. Är det dessutom en skylift som går att köra uppifrån korgen går det enkelt att förflytta den utan att behöva ta dig ned till marken. Det finns olika typer av skyliftar. Stadigast är en så kallad saxlift och smidigast är en lift med korg.

För- och nackdelar

Har du en stege hemma är det oftast det hjälpmedel som snabbast gör att du kan nå en bit upp på en vägg. Men den kan upplevas som något ostadig, särskilt om du ska nå högre upp. En byggnadsställning är mycket stadig men också mycket omständlig. Det tar tid att få den på plats och den blockerar till viss del väggen. En byggnadsställning är liksom skyliften oftast något man hyr. En skylift går vanligtvis att dra efter bilen, vilket gör det mycket lätt att transportera den. Det går mycket snabbt att komma igång med en skylift jämfört med en byggnadsställning och en skylift har ytterligare en fördel gentemot både stegen och byggnadsställningen, du slipper klättra.