Kompakteringsmaskiner och vältar

Vid de flesta byggen krävs det att ytor komprimeras för att bli hårda och starka, oavsett om det är ett husbygge eller ett vägbygge. Beroende på hur stor ytan är som behöver komprimeras finns det olika redskap för att underlätta detta arbete. Det finns små kompakteringsmaskiner för mindre ytor och det finns kompakteringsmaskiner och vältar för större ytor belagda med asfalt eller grus.

Kompaktering

Vid anläggningsarbeten måste i princip alltid marken packas oavsett om det handlar om jord, grus eller asfalt för att göra marken hårdare och stabilare. Ett bygge inleds vanligtvis med schaktning, därefter täcks marken med grus för att ytan skall bli jämn och gå att bebygga. För att ytan också skall bli stabil, och inte sätta sig, krävs det dessutom att materialet packas.

Stampar

För kompaktering av mindre ytor eller ytor som är svåråtkomliga går det utmärkt att använda en stamp. En stamp är en handhållen maskin som drivs av en el- eller dieselmotor och som genom att vibrera och stampa packar materialet och gör det kompaktare och stabilare.

Vibratorplattor

När medelstora ytor, som till exempel en yta på vilken en grund till en villa skall byggas, behöver kompakteras används vanligtvis en vibratorplatta, eller en ”padda”. En padda påminner om en stor motorgräsklippare som istället för hjul har en vibrerande platta. Plattans vibrationer i kombination med paddans vikt kompakterar effektivt underlaget. En vibratorplatta är också lämplig för mindre asfaltsarbeten som till exempel lagning av hål i en väg.

Vältar

Skall ett större markområde kompakteras, ett område som till exempel en gårdsplan till en industribyggnad eller vid vägbyggen, räcker inte en vibratorplatta till. Då är det bättre att använda en vält. En vält kan vara handdragen, den kan bogseras efter en maskin som till exempel en hjullastare eller den kan vara självgående. En vält komprimerar underlaget med hjälp av sin tyngd och med hjälp av vibrationer och dess släta hjul ger en mycket slät yta. De flesta har nog sett vältar när vägar asfalteras.