Minigrävare

Minigrävare är ett samlingsnamn för små kompakta grävmaskiner som används vid mindre arbeten där en stor grävmaskin inte får plats eller på platser där det är olämpligt att använda en stor grävmaskin då en sådan på grund av sin vikt förstör mycket, till exempel vid arbeten i parker eller trädgårdar.

Definition

Grävmaskiner brukar delas in i följande kategorier: bandgrävmaskiner, hjulgrävmaskiner och minigrävare. En minigrävare är en liten grävmaskin som precis som sina större syskon består av en underdel med larvband eller hjul och en överdel med styrhytt, motor samt arm med skopa. Överdelen kan snurra runt underdelen. En minigrävare väger vanligtvis mellan 500 kg och 8 000 kg, jämfört med en vanlig bandgrävmaskin som vanligtvis väger mellan 15 och 75 ton. Minigrävare finns både med larvband och med hjul, som nämndes tidigare. Minigrävare har ofta larvband tillverkade av gummi istället för av stål, vilket är brukligt hos stora grävmaskiner.

Användningsområden

Fördelen med en minigrävare är att den är liten och smidig. De allra minsta minigrävarna får plats och kan arbeta även på riktigt trånga utrymmen. Trots att de är små är de mycket mer effektiva än alternativet, en person med en spade. Den låga vikten i kombination med larvband av gummi eller hjul gör att de inte förstör lika mycket som fullstora grävmaskiner och därför går utmärkt att använda i trädgårdar eller vid smärre reparationer på till exempel cykelbanor. Gummilarvbanden och hjulen gör också att de kan förflytta sig kortare sträckor för egen maskin utan att förstöra vägen. De allra minsta minigrävarna går dessutom att transportera med hjälp av en vanlig släpkärra, vilket gör dem mycket billigare att använda än större maskiner som behöver en lastbil eller trailer för att förflytta dem.

Hyra

Det går idag att hyra minigrävare mycket billigt vilket kan vara en klar fördel för den som behöver utföra grävarbeten i trädgården. Du bör dock se till att du behärskar maskinen först innan du börjar gräva exempelvis en dränering tätt intill husväggen, annars är det lätt att du skadar huset och dess grund.