Teleskoplastare

Teleskoplastare är en maskin som har likheter med både gaffeltruckar och med hjullastare och som används för att lyfta och lasta saker, framförallt inom logistik, jordbruk och på byggen. En teleskoplastare har en lång utskjutbar bom som ger maskinen en lång räckvidd både på höjden och horisontellt. I bommens ände går det att montera olika redskap som skopor, korgar, balgripar och pallgafflar.

Logistik

Materialhanteringsföretag har ofta nytta av en teleskoplastare då den är mer mångsidig än en gaffeltruck. En teleskoplastare utrustad med pallgafflar kan nå last längre in på ett lastbilsflak än vad en gaffeltruck kan. Eftersom en teleskoplastare kan sticka in sin bom i ett täckt lastbilsflak kan den också lasta och lossa snabbare än en kran då man slipper demontera taket för att nå lasten.

Jordbruk

Många större jordbruk använder sig av teleskoplastare framförallt för hantering av rundbalar. Rundbalar förvaras ofta utomhus och behöver lyftas ned, fraktas till ladugården och in till djuren. En teleskoplastare har större hjul och bättre framkomlighet än en gaffeltruck och är dessutom ofta snabbare. Med en teleskoplastare är det enkelt att med hjälp av en balgrip lyfta ned en bal från en hög med balar, köra balen till ladugården och med hjälp av den teleskopiska bommen sticka in balen via en dörr och leverera den till djuren.

Byggen

Det är framförallt på byggen en teleskoplastare verkligen kommer till sin rätt och på ett bygge kan den verkligen underlätta arbetet. Med hjälp av en teleskoplastare är det enkelt att lasta av pallar med taktegel från en täckt lastbil och lyfta upp pallarna på taket. Samma sak med isoleringsbalar, virkespaket och allt annat som behöver lossas och lyftas. Med en korg monterad på bommen fungerar en teleskoplastare även som en skylift.

Hyra

För en mindre byggnadsfirma är det kanske inte ekonomiskt försvarbart att äga en teleskoplastare men dessa maskiner går att hyra, med eller utan förare om det skulle uppstå ett behov av en.